Swedbank (HK)

Ombyggnad, nytt HK till Swedbank.

EAS utför el-entreprenaden.