Gamla Arla

EAS utför el-entreprenaden i gamla Arla byggnaden (inkl. kyl och frysrum)