Entreprenad - Krämaren (ÖBO)

EAS erhåller el-entreprenaden för ett etableringsprojekt / ombyggnad i Krämaren (ÖBO).

Start ligger Q4 2016, samt färdigställande av projektet är planerad till Q1 2017.
Det är en "större" nyetablering i Krämaren. Vi är mycket glada för detta erhållna förtroende från ÖBO.