VD avgår

Vår VD Mathias Kilsvik avgår med omedelbar verkan och arbetar inte vidare på EAS.

Detta sker i högsta samförstånd mellan styrelsen och VD.

VDs arbetsuppgifter sköts tillsvidare av ägarna och detta påverkar inte verksamheten.
För ytterligare information kontakta Jonas, Andreas eller Henrik.