NKI - Mätning (nöjd kund 2016-2017)

Nöjd kundenkät 2016-2017

Tillsammans med våra kunder skapar vi hållbar utveckling iform av bra miljöval, hög kvalitet, effektivitet och god ekonomi.
EAS är ISO certifierade inom ISO 9001 kvalité, ISO 14001 miljö och OHSAS 18001 arbetsmiljö.


Kvalitet innebär för oss:

  • Lyssna på kund och medarbetare, samt uppfylla behov och förväntningar.

Summering av årets kundenkät visade ett resultat på 8.69 i snittpoäng (av 10 möjliga).
Verksamhetsårets mål var 8.6% (mätvärde 2015-2016: 8.3%)


Frågorna som ställdes var:

  • Är du nöjd med utfört arbete?
  • Är du nöjd med vårt bemötande?
  • Tycker du att vi håller överenskommen tid?
  • Skulle du rekommendera oss till andra?


    - Ett glädjande resultat i relation mot utsatt mål. En del verksamhetsutveckling, samt våra enormt hårt arbetande medarbetare har lagt grunden för detta.
    NKI målet 2017-2018 är 8.75% vilket vi ser som fullt möjligt.