Friskis & Svettis Aspholmen

Vi har levererat en helt ny anläggning till Friskis & Svettis nya anläggning Aspholmen med Castellum som fastighetsägare. Anläggningen är byggd med stort fokus på energieffektivisering. Vi har projekterat hela anläggningen med kraft, belysning, data, brand och styr. All belysning är led och styrs med närvaro via Helvars dali system med närvaro och dagsljusreglering, med möjlighet att välja olika belysnings-scenarier beroende på verksamhet. Vi har installerat heltäckande brandlarm och konstruerat styr för forcering på ventilation baserat på Co2-värdet, allt för att få bästa luftkvalité och bästa driftsekonomi.