Entreprenad Egeryds - Motionsform

EAS utför el-entreprenaden för Egeryds i Örebro - Anpassning av lokaler Motionsform.

Vi är mycket glada för detta erhållna förtroende från Egeryds.
I detta nu är projektet i full gång.