EAS - Örebro Stadsmission

EAS El & Automations Service AB skänker överbliven mat till Rio Dorkas / Örebro Stadsmission.

Med ansvar i ryggen skänker vi idag överbliven mat från vårt 10-års jubileum till Örebro Stadsmission.
Hoppas på att många fler företag gör detsamma framgent. Tillsammans kan vi inte göra skillnad, utan tillsammans "gör" vi skillnad.