Behrn arena omklädningsrum

Vi har tillsammans med Boman & Svahn varit med och levererat nya omklädningsrum vid bandyhallen Behrn arena. Projektering av installationer av kraft, belysning, passage och brand har utförts och installerats.