EAS stärker sin organisation

 EAS rekryterar nya medarbetare.

Mars:
Lenita Karlsson
Lärling
April: 
Ronny Beutler
Tekniker
Maj:
Anders Björklund
Serviceelektriker
Juni:
Tomas Karlsson
Tekniker
Juni:
Jonatan Söderström
Lärling
Juni:
Markus Dogansson
Lärling


På EAS verkar vi för mångfald! Och att aktivt verka för balans mellan seniorer, juniorer och nya blivande elektriker. I takt med att vi erhåller en kunds förtroende och tilldelas uppdragen kan vi anställa. Det är därför mycket viktigt att vi skapar möjligheterna vidare när dessa ges till oss. För oss på EAS är det därför extra viktigt att "öppet visa" det sociala ansvar vi tar kring de uppdrag som ges till oss, och samtidigt skapar detta en ökad kvalitét ut mot våra kunder. Medarbetare, kund, leverantör är den trio som lägger grunden för CSR "hållbarhet"