EAS skriver avtal med SCB (Statistiska centralbyrån)

EAS skriver 2-års avtal (El-installation, installationstjänster) med SCB (Statistiska centralbyrån).

Vi är mycket glada för detta erhållna förtroende från SCB, och vi ser varmt fram emot
framtida uppdrag. Som ett led i EAS fortsatta satsning är detta ett strategiskt mycket
viktigt affärsområde.