EAS får höga betyg i årets kundenkät

Nöjd kundenkät 2015-2016

Tillsammans med våra kunder skapar vi hållbar utveckling iform av bra miljöval, hög kvalitet, effektivitet och god ekonomi.
EAS är ISO certifierade inom ISO 9001 kvalité, ISO 14001 miljö och OHSAS 18001 arbetsmiljö.

Kvalitet innebär för oss:

 • Lyssna på kund och medarbetare, samt uppfylla behov och förväntningar.

Summering av årets kundenkät visade ett resultat på 8.3 i snittpoäng (av 10 möjliga).

Frågorna som ställdes var:

 • Är du nöjd med utfört arbete?
 • Är du nöjd med vårt bemötande?
 • Tycker du att vi håller överenskommen tid?
 • Skulle du rekommendera oss till andra?
  - Ett mycket glädjande resultat. Detta är till största del tack vare våra enormt professionella och duktiga medarbetare.
  Det viktigaste i våra uppdrag är att skapa hållbarhet där kunden
  alltid är i fokus, samt där vi verkar för hög effektivitet och kvalitét.
  Visionen är 10 poäng, men med full ödmjukhet och respekt för olika scenarier som påverkar så har vi nu satt ett mål på 8.6 för 2016-2017.
  I takt med högtryck på marknaden, samt parallellt med de förbättringsåtgärder vi tillsammans gör i EAS, så ser vi detta som ett fullt möjligt mål.